Οικονομική “αιμορραγία” των ελληνικών νοικοκυριών για την κάλυψη των αναγκών υγείας

class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Η εικόνα διάλυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας καταγράφεται και στην έρευνα του ΙΚΠΙ, από την οποία προκύπτει ότι τα περισσότερα νοικοκυριά καταβάλλουν τεράστια ποσά για την περίθαλψη των μελών τους.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ένα καίριο πλήγμα δέχεται το υποβαθμισμένο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Πέραν των τεράστιων άμεσων και έμμεσων φόρων, έκτακτων εισφορών και κάθε είδους “χαράτσι”, καλούνται να πληρώσουν σημαντικά ποσά για κάλυψη των αναγκών υγείας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), το 44% των νοικοκυριών διαθέτουν κάθε μήνα για υπηρεσίες Υγείας πάνω από το 5% του εισοδήματός τους.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Περισσότεροι από το 15%, διαθέτουν πάνω από το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος για υπηρεσίες περίθαλψης.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν από τους καθηγητές Γιάννη Τούντα και Κυριάκο Σουλιώτη, καταδεικνύουν τα σημαντικά κενά του δημόσιου συστήματος και τις αδικίες που αυτά προκαλούν στην ελληνική κοινωνία.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Θεραπεία


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι το 22% των συμμετεχόντων στην έρευνα του ΙΚΠΙ απάντησαν ότι δεν έλαβε την κατάλληλη θεραπεία ή δεν υποβλήθηκε στην κατάλληλη εξέταση για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ενδεικτικό της κλιμάκωσης των ιδιωτικών δαπανών, είναι ότι μόλις το 28% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι καταφεύγουν σε εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων ή πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Το 37% απάντησαν πως όταν έχουν ανάγκη για ιατρική φροντίδα συνήθως επισκέπτονται ελεύθερο επαγγελματία γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και το 23% μη συμβεβλημένο.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ιδιωτικά


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Το 3% επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών νοσοκομείων.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Ως προς την αποτελεσματικότητα του ΕΟΠΥΥ, το 31% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι η πρόσβαση σε ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές χειροτέρεψε με τη δημιουργία του Οργανισμού.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται στην πρόσβαση στα πολυϊατρεία των ασφαλιστικών Ταμείων και στα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ (48%).


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Δ.Κ.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>