Πλησιάζουν οι εκλογές και βγήκαν προκηρύξεις γιατρών ΕΣΥ! Και όχι μόνο: βγήκαν και τα αναδρομικά του «νέου» μισθολογίου!

Αδιάντροποι!

Άφησαν μισή την προκήρυξη του 2022, κρατώντας 350 θέσεις που ουδέποτε προκήρυξαν, έβαλαν και ορισμένες ακόμη και έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα απόφαση της κ. Γκάγκα, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί σε 10 ημέρες!

Συγκεκριμένα, στο τέλος της προκήρυξης αναφέρει:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 13/03/2023“.

Αν βεβαίως προκηρυχτούν οι εκλογές όλες οι διαδικασίες παγώνουν, όμως αυτοί θα ισχυρίζονται πως έχουν προκηρυξει θέσεις και στελεχώνουν τα Νοσοκομεία, τα οποία έφεραν στο χείλος του γκρεμού.

Επίσης έβγαλαν τα κονδύλια για τα αναδρομικά του μισθολογίου Μητσοτάκη, με το οποίο δίνουν 5% αύξηση στους μισθούς και 5% στα επιδόματα, πράγμα που δεν αντισταθμίζει ούτε τον πληθωρισμό.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε την κατανομή κονδυλίων για τα αναδρομικά εδώ