Ποιες παθήσεις εντοπίζουν οι επιδημιολόγοι στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας Υγείας προσφύγων και μεταναστών λειτουργεί από τις 16 Μαΐου, με καθημερινή συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων.

Γαστρεντερίτιδες, ηπατίτιδα Α και ελονοσία, απομονώνονται σποραδικά στους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι φιλοξενούνται στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) διαθέτει ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης και καταγραφής των επιδημιολογικών δεδομένων, προκειμένου να μπορεί να επεμβαίνει άμεσα όπου υπάρχει ανάγκη.

Από τα τελευταία δελτία επιδημιολογικής παρακολούθησης, προκύπτουν τα εξής:

Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και σε 46 κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, εντοπίστηκαν βραχείας διάρκειας εξάρσεις γαστρεντερίτιδας σε δύο κέντρα, για τις οποίες ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα Δημόσιας Υγείας.

Δεν δηλώθηκε κανένα περιστατικό ελονοσίας, διφθερίτιδας, ίκτερου με οξεία έναρξη, εκδηλώσεις παράλυσης, μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα, αιμορραγικές εκδηλώσεις με πυρετό, σήψη ή σοκ, ενώ δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος άγνωστης αιτιολογίας.

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και σε 47 κέντρα φιλοξενίας, παρουσιάστηκε μία βραχείας διάρκειας έξαρση γαστρεντερίτιδας σε ένα κέντρο. Δηλώθηκαν, επίσης, δύο περιστατικά του συνδρόμου “ίκτερος με οξεία έναρξη” από ένα κέντρο, για τα οποία η διερεύνηση έδειξε ότι επρόκειτο για ηπατίτιδα Α, καθώς και ένα περιστατικό μηνιγγίτιδας.

Από τις 18 έως τις 24 Ιουλίου και σε 48 κέντρα απομονώθηκαν περιστατικά λοίμωξης του αναπνευστικού, με πυρετό σε δύο διαδοχικές ημέρες και αφορούσαν δύο κέντρα φιλοξενίας. Οφείλονταν κυρίως σε περιστατικά λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού, χωρίς περαιτέρω συνέχιση της έξαρσης.

Δηλώθηκαν, επίσης, δύο περιστατικά του συνδρόμου “ίκτερος με οξεία έναρξη” από ένα κέντρο φιλοξενίας, για το οποίο η περαιτέρω διερεύνηση έδειξε ότι επρόκειτο για ηπατίτιδα Α. Απομονώθηκε και ένα περιστατικό ελονοσίας.

Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας Υγείας προσφύγων και μεταναστών λειτουργεί από τις 16 Μαΐου, με καθημερινή συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων για επιλεγμένες καταστάσεις, που έχουν σημασία από πλευράς Δημόσιας Υγείας.

Τα δεδομένα που καταγράφονται αφορούν επισκέψεις που έγιναν στους χώρους παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα 53 κέντρα φιλοξενίας.

 

Καθημερινά

Αποστέλλονται, δε, καθημερινά στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ από τους ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες Υγείας των Φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που στελεχώνουν τα ιατρεία.

Τα δεδομένα κάθε 24ώρου αναλύονται την επόμενη ημέρα και υπολογίζεται ο δείκτης αναλογικής νοσηρότητας. Πρόκειται για το ποσοστό επισκέψεων για καθένα από τα σύνδρομα ή καταστάσεις που επιτηρούνται επί του συνολικού αριθμού επισκέψεων, δηλαδή του αριθμού επισκέψεων για οποιοδήποτε αιτία.

Η ανάλυση αυτή γίνεται τόσο για το σύνολο των κέντρων φιλοξενίας που μετέχουν στο σύστημα, όσο και για το κάθε κέντρο χωριστά.

ΔΗΜ.Κ.