Πρόταση Ανδρέα Ξανθού για ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς ελλείψεων για τα φάρμακα

Tο σύστημα θα ενισχύσει την προβλεψιμότητα και την έγκαιρη αντιμετώπιση των ελλείψεων, εκτίμησε ο υπουργός Υγείας.


Στο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων, που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, αναφέρθηκε ο Ανδρέας Ξανθός στη σύνοδο των υπουργών Υγείας που γίνεται στη Σόφια.


Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, οι ελλείψεις των φαρμακευτικών προϊόντων είναι πολυπαραγοντικές. Οφείλονται σε προβλήματα στην παραγωγή και διάθεση, στις “παράλληλες” εξαγωγές, στην απροθυμία των εταιρειών να καλύψουν χώρες με μικρό πληθυσμό ή στο χαμηλό περιθώριο κέρδους.


Οδηγούν – είπε – σε σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών ή στη συνέχεια της φαρμακευτικής τους αγωγής.


Ο κ. Ξανθός επεσήμανε πως σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να προωθηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς και ανάλυσης των ελλείψεων.


Εξέφρασε την εκτίμηση πως το σύστημα θα ενισχύσει την προβλεψιμότητα και την έγκαιρη αντιμετώπιση των ελλείψεων.


Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ελλείψεων των φαρμάκων θα ξεπεράσει στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητά του φαρμάκου στα εθνικά συστήματα Υγείας:


“Η καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στις αναγκαίες για αυτούς θεραπείες και η αποφασιστική ανταπόκριση στις παραπάνω προκλήσεις, πρέπει να είναι ζήτημα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας και δέσμευσης για όλους μας”, τόνισε.


Αξίζει να σημειωθεί πως, με την πρόσφατη ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), 216 φάρμακα λείπουν από τα ράφια των ελληνικών φαρμακείων.


Από αυτά, τα 55 είναι σκευάσματα για διάφορες παθήσεις, τα 10 είναι εμβόλια, τα 13 εισάγονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και τα 138 έχουν πάψει να κυκλοφορούν.


Ατζέντα


Η βουλγαρική προεδρία διατήρησε ψηλά στη σύνοδο τη θεματική της φαρμακευτικής πολιτικής.


Απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ο Έλληνας υπουργός Υγείας επεσήμανε την κοινά αποδεκτή κριτική για τις μη βιώσιμες τιμές των νέων φαρμάκων και την ανάγκη επανεξέτασης του ευρωπαϊκού πλαισίου για το φάρμακο:


“Έχει ωριμάσει η ιδέα της επεξεργασίας κοινών απαντήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κρίσιμα προβλήματα της προσιτότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαθεσιμότητας των φαρμάκων”, υπογράμμισε ο κ. Ξανθός, για να σημειώσει:


“Η πολιτική μας δέσμευση να εμβαθύνουμε στη διακρατική συνεργασία υπό την εποπτεία και τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ένα κοινωνικά ανταποδοτικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών μας και στη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας.


Είμαστε πεισμένοι ότι οι ευρωπαϊκές συνεργασίες μπορούν να διασφαλίσουν, όχι μόνο την εγγυημένη κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των χωρών μας, αλλά και να εδραιώσουν μια διαφανή και αμοιβαία επωφελή σχέση με τη βιομηχανία στην κατεύθυνση της προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της έγκαιρης πρόσβασης των νέων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά”.


HTA


Στο πεδίο της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων – ανέφερε – “εργαλεία”, όπως η αξιολόγηση της καινοτομίας (HTA), είναι σε θέση να παράσχουν αξιοποιήσιμα δεδομένα, αξιόπιστη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και ορθολογική κατανομή των δημόσιων πόρων.


Η επένδυση σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αξιολόγησης, κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών, συνιστά κρίσιμο βήμα ενιαίας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των φαρμάκων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των χωρών και των κοινωνιών της Ευρώπης απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία.


Το βήμα αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με ενίσχυση του διαλόγου για αλλαγές στους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων, με περισσότερη διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης(R&D), με νέα μοντέλα αποζημίωσης ειδικά των θεραπειών υψηλού κόστους.


Δημ.Κ.