Το σχέδιο για την πρωτοβάθμια: Πολυϊατρεία, ιατρεία γειτονιάς, οικογενειακός γιατρός…

Βασικός πυλώνας του συστήματος Υγείας θα γίνει η πρωτοβάθμια, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας. Ομάδα εργασίας συντάσσει το κείμενο, βάσει του οποίου θα γίνουν οι παρεμβάσεις.

Θέμα χρόνου είναι η εκπόνηση του σχεδίου της κυβέρνησης για την εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) φροντίδα Υγείας.

Η ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί για να επεξεργαστεί ένα κείμενο θέσεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας πρωτοβάθμιας Υγείας συνεδρίασε για πρώτη φορά την Πέμπτη.

Το κείμενο που θα προκύψει, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ποιοτικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισότητας.

Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους υγειονομικούς φορείς, ώστε μέσα από γόνιμο διάλογο να εμπλουτιστεί και να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και σοβαρή μεταρρυθμιστική παρέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου σύμφωνα με το οποίο η πρωτοβάθμια θα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Για να συμβεί αυτό, απαιτείται να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των δομών που σήμερα είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση.

Στην περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης που διανύουμε, η ανάγκη αναδιοργάνωσης της ΠΦΥ είναι επιτακτική καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της ισότιμης και καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού και της ανακούφισης των πολιτών.

 

Πλαίσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iatronet, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας είναι το εξής:

Πυρήνας του νέου συστήματος θα είναι ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος δεν θα κάνει απλά τον “τροχονόμο” προς τα νοσοκομεία.

Θα έχει την ευθύνη της φροντίδας Υγείας, η οποία θα καλύπτει την πρόληψη, τους εμβολιασμούς, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, μέχρι τη συνταγογράφηση και την παραπομπή του σε άλλες βαθμίδες του συστήματος.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται με διαγνωστικά πρωτόκολλα.

Το σύστημα θα βασίζεται στα πολυϊατρεία (Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου), τα οποία θα έχουν μία διακλάδωση με ιατρεία γειτονιάς (πιο αποκεντρωμένα).

 

Πυρήνας

Σε αυτά, θα υπάρχει ως πυρήνας ο οικογενειακός γιατρός και μία ομάδα Υγείας, η οποία θα έχει έναν πληθυσμό ευθύνης και θα κάνει και κατ΄ οίκον φροντίδα.

Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν οι γιατροί θα είναι συμβεβλημένοι ή μόνιμοι. Πρόθεση του υπουργείου είναι να υπηρετούν γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Παράλληλα, θα λειτουργεί ένα σύστημα συμβάσεων, με γιατρούς, εργαστήρια ή δομές ιδιωτικού τομέα που δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας να καλύψει (μονάδες τεχνητού νεφρού, αποκατάστασης, ημερήσιας νοσηλείας, επεμβατικές πράξεις).

Δ.Κ.