Υπεγράφη η συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ – Φυσικοθεραπευτών

P
Πραγματοποιήθηκε προχθές στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, συνάντηση μεταξύ της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της διοίκησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με σκοπό την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης των φυσικοθεραπευτών.


Στη συνάντηση συμμετείχε αντιπροσωπεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ., αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Πέτρο Λυμπερίδη, τον Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Σπυρίδωνα Ρουμελιώτη, τον Γεν. Ταμία, κ. Χρήστο Μιλτσακάκη, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρο του Π.Τ Αττικής κ. Λευτέρη Μπουρνουσούζη, τον Οργανωτικό Γραμματέα, κ. Επαμεινώνδα Χαρωνίτη, και τον πρώην Γεν. Γραμματέα και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, κ. Ευάγγελο Τριγώνη.


Από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ συμμετείχε ο Πρόεδρος, κ. Σωτήριος Μπερσίμης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και άλλοι υπηρεσιακοί διευθυντές των αρμοδίων διευθύνσεων ,καθώς και οι Νομικοί σύμβουλοι των δυο πλευρών.


Στην συνάντηση υπογράφηκε το κείμενο της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Π.Σ.Φ., η ισχύς της οποίας είναι αορίστου χρόνου, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 108, παρ. 3β του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017).


Στο μεταβατικό στάδιο των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η θετική δήλωση προσχώρησης των παρόχων φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών (φυσικών και νομικών προσώπων).


Ο Π.Σ.Φ. αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη της έγκρισης των υποβληθέντων δηλώσεων θετικής προσχώρησης στην παρούσα σύμβαση, καθώς και των έλεγχο των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017).


Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με το Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017), από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, παύουν να ισχύουν οι προγενέστερες ατομικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των φυσικοθεραπευτών, είτε ως φυσικών είτε ως νομικών προσώπων.


Η έναρξη της διαδικασίας  για τη συλλογή των δικαιολογητικών και τη θετική δήλωση προσχώρησης, θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα μέσω της ιστοσελίδας του Π.Σ.Φ.(www.psf.org.gr) και θα ενημερωθούν τα μέλη με ηλεκτρονικό μήνυμα.


Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κύριος Πέτρος Λυμπερίδης ανέφερε για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης: “Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, που αποτέλεσε απαίτηση ετών και φέρει την έγκριση των συλλογικών οργάνων, το οποίο – σημειωτέον – για να επιτευχθεί νομοθετήθηκε από το Υπουργείο υγείας (άρθρο 108 του Νόμου 4461/2017). Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά την συμβατική σχέση των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και θέτει νέες ευνοϊκότερες συνθήκες. Παράλληλα, οι ευθύνες της Διοίκησης του Π.Σ.Φ θα είναι αυξημένες, καθώς αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών και αυτό αποφορτίζει τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ από ένα μεγάλο διοικητικό έργο. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ευνοεί και τις δυο πλευρές”.