Υπουργείο Υγείας: Αρνητική απάντηση στη Roche για απόσυρση φαρμάκου από τη θετική λίστα


Στο σκεπτικό της Επιτροπής αναφέρεται πως το φάρμακο είναι απαραίτητο και δεν πληροί τους όρους ένταξής του στην αρνητική λίστα.


Αρνητική απάντηση έλαβε η εταιρεία Roche στο αίτημά της για απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου από τον κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων.


Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, έπειτα από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Επιτροπή Θετικής Λίστας), ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση (παρατίθεται πιο κάτω), με την οποία απορρίπτει την αίτηση της εταιρείας.


Η Roche είχε ζητήσει την απένταξη του φαρμακευτικού σκευάσματος Cotellic από τη θετική λίστα και ένταξή του στην αρνητική, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, και ειδικά δημόσιας υγείας.


Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, που παρατίθεται πιο κάτω, το προϊόν εντάχθηκε στη θετική λίστα έπειτα από αίτημα της ενδιαφερόμενης εταιρείας και αξιολογήθηκε βάσει επιστημονικών κριτηρίων που αφορούν στο φάρμακο και όχι στην τιμή του.


Το βασικότερο από αυτά τα κριτήρια, ήταν η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του σκευάσματος σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές.


To Cotellic (κομπιμετινίμπη) αποτελεί στοχευμένη θεραπεία για το κακοήθες μεταστατικό μελάνωμα και αποτελεί τη μια από τις δύο δραστικές με την ίδια ένδειξη.


Λόγω του ότι ο ασθενής ενδέχεται να εμφανίσει δυσανεξία στην ομόλογη δραστική, η παρουσία της κομπιμετινίμπης στον κατάλογο των αποζημιούμενων προϊόντων της χώρας μας κρίνεται ως σημαντική.


Επομένως, το προϊόν εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στη θετική λίστα, καθώς διαθέτει προστιθέμενη θεραπευτική αξία σε σχέση με άλλα φάρμακα για την ίδια ένδειξη και αποζημιώνεται στα δύο τρίτα των χωρών που κυκλοφορεί, ενώ οι μισές από αυτές διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης (HTA).


Κριτήρια


Όσον αφορά το αίτημα της Roche για ένταξη του σκευάσματος στην αρνητική λίστα, η Επιτροπή επισημαίνει στην εισήγησή της ότι το προϊόν δεν καλύπτει κανένα από τα κριτήρια ένταξης στη λίστα με τα μη αποζημιούμενα φάρμακα.


Δεν ανήκει στα φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση, όπως για παράδειγμα τα σκευάσματα lifestyle αλλά ούτε και στην κατηγορία φαρμάκων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.


Από την πλευρά της, η Roche ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δωρεάν διάθεση του σκευάσματος σε όλους τους ασθενείς που θα βρίσκονται υπό αγωγή, τη στιγμή που το προϊόν θα αποσυρθεί από τη θετική λίστα.


Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες


Απόφαση του υπουργού Υγείας για το Cotellic


Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Καταλόγου