Υπουργείο Υγείας: Δεν επηρεάζεται η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ από το Διάταγμα για τον νέο οργανισμό

Πρόταση της πολιτικής ηγεσίας είναι να παραμείνει η αρμοδιότητα στον αναπληρωτή υπουργό.


Την εκτίμηση ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ από τον νέο οργανισμό του υπουργείου Υγείας, εκφράζει η πολιτική του ηγεσία.


Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, έπειτα από σχετικά δημοσιεύματα, επισημαίνονται τα εξής:


Οι αρμοδιότητες και οι ρυθμίσεις που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ καθορίζονται με νόμους που ψηφίζει η ελληνική Βουλή. Τις διατάξεις αυτές δεν μπορεί να τις αναιρέσει κανένα Προεδρικό Διάταγμα και φυσικά δεν υπάρχει πρόθεση να τροποποιηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις.


Το Προεδρικό Διάταγμα του Οργανισμού του υπουργείου Υγείας αφορά στην εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του υπουργείου και στις σχέσεις των υπηρεσιών μεταξύ τους και με την πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί να αφορά στις αρμοδιότητες του ΕΟΠΥΥ.


Το Τμήμα Εποπτείας και Λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα υπαγόταν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επειδή, όμως, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του ΕΟΠΥΥ είναι ευρύτερες ως αγοραστής υπηρεσιών Υγείας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κρίθηκε σκόπιμο το συγκεκριμένο Τμήμα να είναι αυτόνομο με την έννοια ότι δεν θα ανήκει σε άλλη διεύθυνση, γενική διεύθυνση ή γενική γραμματεία, αλλά απευθείας στον υπουργό ή στον αναπληρωτή υπουργό (αναλόγως σε ποιόν θα ανήκει η αρμοδιότητα σύμφωνα με την Απόφαση του Πρωθυπουργού.)


Η συλλογική πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι η αρμοδιότητα του ΕΟΠΥΥ να παραμείνει στον αναπληρωτή Υπουργό, όπως μέχρι σήμερα.


Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη ανάγκη αποσαφήνισης ή αναδιατύπωσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εποπτείας και Λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, εάν προκύψει, θα αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και τις υπηρεσίες του.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επί της ουσίας η οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, δεν επηρεάζεται, καθώς η διοίκησή του εξακολουθεί να έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της εύρυθμης και αποτελεσματικής διεύθυνσης ενώ το υπουργείο Υγείας διατηρεί το ρόλο της πολιτικής και διαχειριστικής εποπτείας του.


Δημ.Κ.