Γνωστικό αντικείμενο και κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων νοσηλευτών για τις νοσηλευτικές ειδικότητες της: α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», β)«Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», γ)«Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και η) «Χειρουργικής Νοσηλευτικής». 16 Μαΐου 2022