Νόμος 4865/21: Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια. 4 Δεκεμβρίου 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Έγκριση για προκήρυξη 549 θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (upd)

Επειδή υπήρξε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εκ νέου ανάρτηση του πίνακα θέσων γιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται και οι οποίες πλέον από 543 ανέρχονται σε 549, αναρτούμε την επικαιροποιημένη υπουργική απόφαση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να είναι ενήμεροι. Ygeianet

Περισσότερα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Έγκριση για προκήρυξη 549 θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (upd)

Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας : α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», δ) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτική 30 Αυγούστου 2021

Καθορισμός αποζημίωσης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 29 Απριλίου 2021