ΕΝΙΘ: Καταγγέλουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά, στα όρια της κοινής ληστείας, της κυβέρνησης απέναντι στο ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) 18 Σεπτεμβρίου 2022